Doel van de opleiding

De opleiding tot ‘Certified Growth Spot Professional’ heeft als doelstelling professionals op te leiden en te ondersteunen in het werken vanuit het wetenschappelijk onderbouwd kader van de Zelf-Determinatie Theorie (ABC-model) en de daarop gestoelde methoden en technieken.

Het programma leidt professionals op om de Growth Spot scan © en het impetus360 leiderschapskompas dat daarin centraal staat accuraat en ethisch verantwoord af te nemen, te interpreteren en te bespreken met individuele deelnemers en/of hun teams.

IMPETUS 2022 - 80
IMPETUS 2022 - 85

De opleiding tot ‘Certified Growth Spot Professional’ is een intensief train-the-trainer programma dat bestaat uit:

 1. het ervaringsgericht verwerven van up-to-date wetenschappelijke kennis over motivatie en leiderschap vanuit de Zelf-Determinatie Theorie (ZDT),
 2. het leren toepassen van praktijkgerichte methoden en technieken die gestoeld zijn op de basisprincipes van de ZDT, en
 3. het verwerven en inoefenen van de competenties om de Growth Spot scan© accuraat en ethisch verantwoord af te nemen, te interpreteren en terug te koppelen naar individuen en/of groepen.


De opleiding omvat uit 6 modules en verschillende tussentijdse praktijk- en evaluatieopdrachten, verspreid over een periode van 3 à 4 maanden.

Om een certificaat te ontvangen dienen professionals het programma succesvol te doorlopen en te slagen voor de evaluatieopdrachten. De evaluatie omvat zowel een theoretische kennischeck als permanente evaluatie (o.a. participatie tijdens de modules, microteaching, reflectieverslag).

Inhoud en opbouw

 • Dag 1-3: kennis & inzichten over motivatie, ABC (module 1) en leiderschap (module 2-3)
 • Evaluatieopdracht 1: online theoretische kennischeck
 • Praktijkopdracht 1: voorbereiding microteaching 1
 • Dag 4: integratie & werken met het online platform (module 4)
 • Praktijkopdracht 2: bevraging opstarten bij 2 testcases
 • Praktijkopdracht 3: voorbereiding microteaching 2
 • Dag 5: vaardigheden om in gesprek te gaan met deelnemers (module 5)
 • Praktijkopdracht 4: 1-op-1 gesprekken bij testcases
 • Dag 6: intervisie (module 6)
 • Evaluatieopdracht 2: reflectieverslag
 
De opleiding in een notendop

Leerdoelen

De opleiding beoogt diverse leerdoelen die zich niet beperken tot het verwerven van theoretische kennis. Deelnemers leren de verworven kennis concreet toepassen in authentieke situaties en worden uitgedaagd om zelf nieuwe methodieken te ontwikkelen en uit te proberen in de praktijk.

Aan het einde van de opleiding…

✓ kan je de concepten uit de ketting van motivatie uitleggen en illustreren met praktijkvoorbeelden.

✓ kan je op basis van (abstracte én concrete) praktijkvoorbeelden de koppeling maken met de theoretische concepten uit de ketting van motivatie.

✓ kan je de ketting van motivatie inzetten als handvat om een huidige situatie te analyseren en de impact van alternatieven te onderzoeken.

Aan het einde van de opleiding…

✓ kan je beschrijven hoe elk concept wordt gemeten in de Growth Spot scan.

✓ kan je de resultaten in het Growth Spot rapport lezen en interpreteren.

✓ kan je verbanden leggen tussen verschillende resultaten van de Growth Spot scan.

✓ kan je de resultaten van de Growth Spot scan vertalen naar concrete acties voor de praktijk.

✓ kan je op basis van de resultaten van de Growth Spot scan gepaste vragen bedenken om in gesprek te gaan met een leidinggevende, team of medewerker.

Aan het einde van de opleiding…

✓ kan je vanuit het impetus360 leiderschapskompas genuanceerd reflecteren over leiderschap en de impact op het functioneren van het team en/of individuele medewerkers.

✓ kan je de bouwstenen van motiverend leiderschap uitleggen en nuanceren op basis van hun potentiële valkuilen.

✓ kan je vanuit het impetus360 leiderschapskompas kritisch reflecteren over de optimale inzetbaarheid van de bouwstenen van motiverend leiderschap.

✓ kan je vanuit het impetus360 leiderschapskompas alternatieve(meer) motiverende handelingsmogelijkheden aanreiken.

Aan het einde van de opleiding…

✓ ken je diverse methodieken om rond motivationele thema’s te werken met leidinggevenden en teams én kan je deze toepassen in de praktijk.

✓ kan je een leerlijn uitzetten om leidinggevenden te begeleiden in het zich aanmeten van een (meer) motiverende aanpak.

✓ kan je de motiverende principes inzetten om je eigen trainingsaanbod op een (meer) motiverende wijze vorm te geven.

Kostprijs

De kostprijs van de opleiding bedraagt 4.990 euro (excl. BTW). Inbegrepen in deze prijs zijn:

 • 6-daags programma
 • cursusmateriaal bestaande uit twee theoretische handboeken ter waarde van 100 euro,
 • een licentie van 1 jaar voor het Growth Spot platform (incl. toegang tot digitaal materiaal, nieuw aanbod, community) ter waarde van 500 euro (excl. BTW)
 • 14 credits ter waarde van 700 euro goed voor 2 teamscans + e-learning die onderdeel zijn van de opleiding als testcase
 • een eigen Growth Spot materiaalkoffer ter waarde van 600 euro met methodiekenbox, leiderschapsmat, doos met bouwsteenkaarten, infofiches, werkbladen, …
 • een technische handleiding over het Growth Spot platform
 • een persoonlijk certificatieattest inclusief persoonlijk accreditatienummer
 • maaltijden en drank tijdens de opleidingsdagen

Gedurende de looptijd van je licentie (1 jaar)…

✓  ben je lid van de Growth Spot community, een netwerk van certified professionals, dat tweemaal per jaar bijeenkomt om zich te laten inspireren met nieuwe wetenschappelijke inzichten, kennis te delen, en praktijkervaringen uit te wisselen.

✓  blijf je op de hoogte van nieuwe wetenschappelijke inzichten, uitbreiding van het Growth Spot aanbod en evenementen van de Growth Spot community.

Lesgevers

Als motivatie experten bouwden Nathalie Aelterman (rechts) en Sarah Neyts (links) ruime ervaring op in het trainen en coachen van leidinggevenden en hun teams vanuit de principes van de Zelf-Determinatie Theorie. 

Ze ontwikkelden een vormings- en begeleidingsaanbod voor externe trainers/coaches die zich verder willen professionaliseren in het ondersteunen van organisaties vanuit deze principes en staan in voor een kwaliteitsvolle uitvoering van de certificeringstrajecten.

Aanpak

In hun aanpak streven de lesgevers naar een maximale aansluiting bij de leerbehoefte en het leerritme van de deelnemers. In dat opzicht vormt het teach as you preach principe het adagio, waarbij de voorgestelde motiverende aanpak ook door de lesgevers zelf doorheen het ganse proces wordt gehanteerd:

 • We creëren een (psychologisch) veilige leeromgeving.
 • We werken volgens een gestructureerde leerlijn met meerdere contactmomenten.
 • We streven naar een sterke verankering van het geleerde, die verdergaat dan het kennisniveau.
 • We werken interactief en in dialoog met de deelnemers om een optimale afstemming op de noden van individuele deelnemers en de groep te garanderen.
 • We werken bewust in kleine groepen (max. 8 deelnemers) om de connectie tussen de deelnemers te versterken en voldoende voeling te houden met de specifieke noden en context van elke deelnemer.
 • We geloven in de kracht die al aanwezig is bij de deelnemers. We beroepen ons daarom op hun bestaande kennis en vaardigheden en bouwen daarop verder.
 • We vertrekken vanuit persoonlijke ervaringen en/of leervragen van de deelnemers om de persoonlijke relevantie te verhogen.

Welke voordelen biedt deze opleiding?

✓ Deelnemers vergroten hun kennis over de meest recente wetenschappelijke inzichten over motivatie en leiderschap vanuit de Zelf-Determinatie Theorie.

✓ Deelnemers krijgen een uitgebreide set aan methodieken en fysiek materiaal aangereikt om rond motivationele thema’s aan de slag te gaan met leidinggevenden, teams, en/of individuele medewerkers.

✓ Deelnemers leren vanuit de basisprincipes van de Zelf-Determinatie Theorie in gesprek gaan met individuele leidinggevenden/medewerkers en teams.

✓ Deelnemers leren hoe je via een online survey motivatie en leiderschap meten, rapporteren en interpreteren.

✓ Deelnemers leren hoe ze de resultaten van een survey functioneel kunnen inzetten om deelnemers te helpen groeien in hun motivatie en leiderschap.

✓ Deelnemers vergroten hun zelfinzicht in het eigen professioneel handelen.

✓ Deelnemers investeren in hun groei als trainer door zich de principes van motiverend training geven eigen te maken.

✓ Deelnemers ontwikkelen een netwerk van gelijkgestemden om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

✓ Deelnemers kunnen zich op persoonlijk vlak verrijken.

Wist je dat… 

Je gebruik kan maken van de KMO-portefeuille?