Wie kan zich inschrijven?

Het volgen van de opleiding tot ‘Certified Growth Spot Professional’ is mogelijk voor professionals die

  • als trainer, coach of consultant werken (freelance of verbonden aan een trainingsorganisatie)
  • niet exclusief voor één eindklant werken, en dus als externe professional bij meerdere klanten actief zijn
  • beschikken over een goede basis van trainings- en/of coachingsvaardigheden

Een kandidaat komt in aanmerking als hij/zij:

✓ Minstens 3 dagen per week als trainer of coach werkt op freelancebasis of verbonden aan een trainingsorganisatie.

✓ Minstens twee jaar professionele ervaring heeft in het trainen, begeleiden of coachen van individuen of groepen.

✓ Niet loontrekkend is in een organisatie waar Impetus Academy momenteel actief is
OF indien wel loontrekkend in een organisatie waar Impetus Academy momenteel actief is de certificeringsinhouden uitsluitend hanteert voor andere klanten dan de organisatie waarop de samenwerking met Impetus Academy betrekking heeft.

✓ Zich akkoord verklaart om conform de algemene voorwaarden met betrekking tot onder meer de intellectuele eigendom en GDPR te handelen

We laten maximaal 8 deelnemers per traject toe.

Instroomprocedure

Om te kunnen deelnemen aan de opleiding tot ‘Certified Growth Spot Professional’ doorloop je een procedure in drie stappen.

  1. Aanmelding: via een online formulier kunnen kandidaten hun interesse voor de opleiding kenbaar maken en wordt nagegaan of ze tot de doelgroep behoren.
  2. Registratie: kandidaten die tot de doelgroep behoren kunnen via een online platform een registratiedossier indienen om zich formeel te registreren als kandidaat voor de opleiding. Op basis van dit registratiedossier wordt nagegaan of men aan de vooropgestelde vereisten voldoet om de opleiding aan te vatten.
  3. Inschrijving: na positief advies over het registratiedossier kunnen kandidaten zich definitief online inschrijven voor een opleiding die aansluit bij de periode en locatie van hun voorkeur. Een positief advies blijft twee jaar geldig. Dit betekent dat men twee jaar tijd heeft om over te gaan tot definitieve inschrijving voor een opleiding naar keuze.

Aanmelding

In deze stap vul je het aanmeldingsformulier in om je interesse voor de opleiding kenbaar te maken. Via dit formulier gaan we na of je aan de inclusiecriteria van onze doelgroep voldoet.

✓ Je werkt minstens 3 dagen per week als trainer of coach op freelancebasis of bent verbonden aan een trainingsorganisatie.

✓ Je hebt minstens twee jaar professionele ervaring in het trainen, begeleiden of coachen van individuen of groepen.

✓ Je bent niet loontrekkend in een organisatie waar Impetus Academy momenteel actief is OF indien wel loontrekkend in een organisatie waar Impetus Academy momenteel actief is hanteer je de certificeringsinhouden uitsluitend voor andere klanten dan de organisatie waarop de samenwerking met Impetus Academy betrekking heeft. 

✓ Je  gaat akkoord om conform de algemene voorwaarden met betrekking tot onder meer de intellectuele eigendom en GDPR te handelen.

Registratie

In deze stap brengen we je motivatie voor de opleiding, je voorkennis, en je visie op trainen/coachen in kaart. Dit doen we aan de hand van twee selectieopdrachten die je in het online platform kan opladen.

Selectieopdracht 1: motivatievideo

Deze opdracht bestaat uit het ontwikkelen van een motivatievideo, waarin je jezelf voorstelt en ons meeneemt in je motivatie voor de opleiding.

Selectieopdracht 2: motivatiedossier

Deze opdracht bestaat uit het uitschrijven van een motivatiedossier. In dit dossier vertel je wat meer over je achtergrond als trainer/coach en over je kwaliteiten, groeikansen en/of uitdagingen in je rol als trainer/coach. Daarnaast licht je je visie op trainen en/of coachen binnen een organisatiecontext toe. Tot slot, deel je met ons een uitdagende case en licht je je gedachtegang en gekozen interventies toe om op de case een passend antwoord te formuleren. Er wordt een vaste template voorzien in het online platform om je motivatiedossier in te vullen.

Nadat je de twee opdrachten indiende, ontvang je van ons een bevestigingsmail dat we je inzending goed ontvingen. In deze mail krijg je een overzicht van wanneer je feedback mag verwachten op je opdrachten. Zowel bij een positief als negatief advies tot opstart van de opleiding voorzien we in een persoonlijke, schriftelijke neerslag met feedback over je ingediend dossier.

Een positief advies is twee jaar geldig. Dit betekent dat je twee jaar tijd hebt om over te gaan tot de inschrijving voor de opleiding. Na die periode vervalt het advies en dien je de registratieprocedure opnieuw te doorlopen.

Een negatief advies impliceert dat je jammer genoeg (nog) niet kan deelnemen aan de opleiding. In dat geval kan je je registratiedossier herwerken en de registratieprocedure op een later tijdstip opnieuw doorlopen.

Inschrijving

  • Na een positief advies ontvang je een persoonlijke link. Deze link blijft twee jaar geldig. Via deze link kan je het inschrijvingsportaal raadplegen en de voor jou best passende opleiding selecteren.
  • Per kalenderjaar worden er een aantal trajecten aangeboden. Er kunnen telkens max. 8 deelnemers per traject inschrijven.
  • Indien je je niet kon inschrijven in het eerste kalenderjaar, dan kom je op de wachtlijst. Voor de inschrijvingen voor het volgende kalenderjaar worden open gesteld, ontvang je een e-mail met de mogelijkheid tot voorinschrijving tot een bepaalde periode. Pas daarna ontvangen nieuw geregistreerde kandidaten een uitnodiging tot inschrijving.

Algemene voorwaarden

Bij Growth Spot houden we niet zo van de ‘kleine lettertjes’. Eens je namelijk je Growth Spot Opleiding met succes hebt voltooid, onderteken je een ‘Certified Partner Agreement’. De belangrijkste elementen uit deze overeenkomst hebben we voor je opgelijst in een pdf ‘ Algemene voorwaarden‘. Vooraleer je je aanmeldt voor de opleiding, kan het zinvol zijn deze al even te bekijken.